Determination Of Dietary Status and Anthropometric Measurements of Wrestlers in A Private Sports Club

Main Article Content

Canan Asal Ulus
Levent Bayram
Bahtınur Taşcı
Deniz Özge Yüceloğlu Keskin

Keywords

Wrestler nutrition; athlete nutrition, anthropometric measurements

Abstract

Aim: This study was conducted to find out the dietary status and anthropometric measurements of wrestlers registered in a private sports club in İstanbul.
Method: Dietary status and anthropometric measurements of wrestlers were examined in this study. All of the wrestlers were free style wrestlers. All of the wrestlers in the study were male. Face-to-face interviews were made with 30 wrestlers, 25 of whom were in national team. Body composition, body fat, body fluid ratio, bone mass, visceral adiposity, basal metabolic rate, muscle mass of the athletes were measured with Tanita BC-730 and their three-day food consumption records (one of these three days being weekend) were taken. Statistical data of the individuals in the study were evaluated with SPSS 22 statistics program. Arithmetic mean (X) ± standard deviation (SD), percentage and frequency (%) distributions were calculated.
Results: Mean age of the athletes included in the study was 21.13 ± 0.72 years. Tanita measurements of the athletes were found as 2104.6 ± 72.06 kkal for basal metabolic rate, as 3.20 ± 0.58 for visceral adiposity (%), as 67.22 ± 2.15 for muscle mass (kg), as 4.66 ± 1.12 for bone mass (kg), as 61.63 ± 0.75 for body fluid ratio (%) and as 12.62 ± 0.97 for body fat ratio (%).When mean three-day food consumptions of the athletes were examined, energy consumption was found as 2999.68 ± 138.87 cal, protein consumption was found as 136.57 ± 8.08 g, fat consumption was found as 148.2 ± 8.40 g, carbohydrate consumption was found as 281.67 ± 19.80 g and pulp consumption was found as 24.88 ± 1.74 g. Mean Vitamin A intake of the wrestlers was found as 1974.74 ± 125.30 μg, while their mean carotene intake was 4.4 ± 0.64 mg, mean Vitamin E intake was found as 24.83 ± 2.48 mg, mean Vitamin B2 intake was found as 2.32 ± 0.12 mg, mean Vitamin B1 intake was found as 1.51 ± 0.14 mg, mean Vitamin B6 intake was found as 2.02 ± 0.10 mg, mean total folic acid intake was found as 436.52 ± 18.96μg and mean Vitamin C intake was found as 145.18 ± 18.10 mg. In our study, when the mineral consumption of the wrestlers was examined, sodium consumption was found as 7708.27±681.6 mg; mean potassium intake was found as 3583.05±185.24 mg; mean calcium intake was found as 1106.34±66.76 mg; mean magnesium intake was found as 399.29 ±17.58 mg; mean iron intake was found as 18.68 ±1.01 mg; mean zinc intake was found as 18.8 ±1.24 mg and mean phosphorus intake was found as 1908.93 ± 98.03 mg.


Conclusion: In order for athletes who will represent our country to have top level performance, appropriate lists should be prepared by dietitians who are experts about sports nutrition; in addition, athletes should be trained about the importance of sufficient and balanced nutrition before, during and after competitions.

Abstract 100 | PDF Downloads 125

References

1. Acar S. (2019). 10-25 yaş arası Sivas ili sporcuların antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Anabilim Dalı Fizik Antropoloji Bilim Dalı, Ankara, 88-100.
2. Açıkada C. (1991). Study of Body Composition in Athletes, Hacettepe Journal of Sport Science, 2:1–25.
3. Atılgan, O. E. (2003). Evaluatıon of the effect of rhythm education on acquiring complex gymnastics skills. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences. 10(2): 11-24.
4. Avcuoğulları, C. (1993). Türkiye Güreş Ligine Katılan Kulüplerin Çalışma Şartları ve Sporcu Kaynakları. İstanbul: İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Koruma Vakfı Yayınları.
5. Ağaoğlu, S.A., Kalkavan, A., Taşmektepligil, M.Y., İmamoğlu, O. (1992). Güreşlerde Kilo Problemleri ve Çözüm Yolları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1:13-20.
6. Beyhan, Y., Mercanlıgil, S.M., Turnagöl, H. (1989). Sporcuların Diyet, Saç ve Serum Çinko Düzeyleri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16:3 – 80.
7. Brustad, R. J. (1993).Youth in Sport: Psychological Considerations. In R. N, Singer, M. Murphey. & K. Tennant (Eds. ), Handbook on Research in Sport Psychology, (pp. 695–717), New York: Macmillan.
8. Çimen, K. (2020). Examination of Weight Loss Profile of the Male Wrestlers Participating Turkey Seniors Freestyle Championship. Journal of Sport Sciences Researches, 5(2): 188-201.
9. Delistraty D.A., Reisman, J.E., Snipes RD. (1992). A Physiological and Nutritional Profile of Young Female Figure Skaters. J Sports Med Phys. Fitness.32,149–55.
10. García-Pallarés, J., López-Gullón, J.M., Muriel, X., Díaz, A., Izquierdo, M. (2011). Physical fitness factors to predict male Olympic wrestling performance. European Journal of Applied Physiology, 111(8), 1747-1758.
11. Güneş Z, Çiçek B, Onur Ş.(1999). Bioner kullanımının sporcuların kan profiline ve zayıflamaya etkisi, Spor Hekimliği Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Vol: 34 No: 3, İzmir.
12. Güneş Z., Spor ve Beslenme. Antrenör ve Sporcu El Kitabı, 4. Baskı, Nobel Yayın dağıtım, s.6, Ankara, 2005.
13. Gürel M. (1999). Aktif Spor Yapan Harp Okulu Öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Fiziksel Performansları. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
14. Gökdemir, K. (2000). Güreş antrenmanının bilimsel temelleri. Ankara, Poyraz Ofset, 1-74.
15. İbiş, S. (2017). The relationship of balance performance in young female national team wrestlers with strength, leg volume and anthropometric features. Biomedical Research, 28(1), 92-97.
16. Karabudak E.(2003).Beslenme ve Sportif Performans, IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir, Özet kitabı, 314.
17. Kaya, İ. (2006).Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Psikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması (17-20 Yaş Örneği). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,20.
18. Karaman, E.D,E (2019). Serbest Güreş Milli Takım Sporcularının Beslenme Durumu, Vücut Kompozisyonu ve Kilo Kontrolü Yöntemlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 33-45.
19. Khalili-Borna D, Honsik K. Wrestling and sports medicine. Curr Sports Med Rep. 2005 Jun; 4 (3):144-9.
20. Kuter, M., & Öztürk, F. (1999). Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
21. Öcal ,D.(2007). Elit Güreşçilerin Somatotip Özellikleri İle Antropometrik Oransal İlişkilerinin Stiller ve Sıkletler Arası Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Ankara,38.
22. Potgieter S. Sport nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. S. Afr. J. Clin. Nutr., 2013; 26 (1):6-16
23. Short, S.H., Short, W.R. (1983). Four Year Study of Universty Athletes,Dietary Intake. J Am. Diet. Assoc, 82, 635–45.
24. Steen, S.N, McKinney, S. (1986). Nutrition Assessment of College Wrestlers. Phys Sportsmed. 14(11):100-16.
25. Şahin, H.M. (2006). Beden Eğitimi ve Spor Sözlüğü, Ankara: Morpa Kültür Yayınları.
26. www.tgf.gov.tr. Güreşde beslenme. Erişim tarihi: 30.04.2021
27. Ulus Asal, C. (2008). Yıldız güreşçilerde antrenman ve beslenme durumunun belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bil Ens Yüksek Lisans Tezi, Samsun ,20.
28. Yamaner F., Kaplan M. (2001). 1996 Atlanta Olimpiyatlarına Katılan Greko-Romen ve Serbest Güreş Takımlarının Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi, M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 47.
29. Yaşar, H., Melek, S. (2003). Besinler ve Beslenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
30. Yoon, J. (2002). Physiological profiles of elite senior wrestlers. Sports Medicine, 32(4), 225- 233.
31. Zorba E., Ziyagil M.A.(1995).Vücut Kompozisyonu Ölçüm Metotları, Erek Ofset, Trabzon.